Κοινωνική Ευθύνη

Πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας δημιούργησε ο ΟΛΠ


Την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 παρουσίασε σήμερα η ΟΛΠ, στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα.

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε., όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτυπώνει με λεπτομέρειες όλες τις υπεύθυνες δράσεις και πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και τη θετική επίδρασή τους στην ευρύτερη κοινωνία, στο περιβάλλον και στην τοπική και εθνική οικονομία, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα.

Για το 2018, το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ΟΛΠ Α.Ε. εκτιμάται, βάσει στοιχείων της εταιρείας, διεθνών μοντέλων και στατιστικών πηγών, ως εξής:

  • Συνολικά, η οικονομική προστιθέμενη αξία της ΟΛΠ Α.Ε. αναλογεί σε 0,4% του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν €18,3 εκατ. σε φόρους και € 14,3 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές.
  • €49 εκατ. δαπανήθηκαν συνολικά σε 1.272 τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές
  • €426 χιλ. επενδύθηκαν σε ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας.
  • Η λειτουργία της ΟΛΠ Α.Ε. έχει δημιουργήσει 1.016 άμεσες θέσεις εργασίας, 1903 έμμεσες θέσεις εργασίας και 1190 επαγόμενες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα πάνω από € 4,2 εκατ. επενδύθηκαν για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
  • €1.800.000 επενδύθηκαν σε υπηρεσίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και μείωση κατά 11% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, που αντιστοιχεί σε μείωση 600tn CO2.