Ελλάδα

Πανελλαδικές 2019: Πως έγραψαν οι μαθητές στα ειδικά μαθήματα


Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2019 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, έκανε γνωστά το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

ΓΕΛ:

  • Στις ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, οι μαθητές έγραψαν μεταξύ 15 και 18, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 40%.
  • Στο μάθημα της Αρμονίας, το 36,11% των υποψηφίων πήραν βαθμό από 0-10.

ΕΠΑΛ:

  • Στο Ελεύθερο Σχέδιο, το 31,84% πήρε από 12 έως 15.
  • Στο Γραμμικό Σχέδιο το 53,02% έλαβε από 0-10.
  • Στα Αγγλικά το 67,48% βαθμολογήθηκε από 0 μέχρι 10.

Κλείνοντας, όσον αφορά τη Μουσική Αντίληψη και Γνώση το 53,43% πήρε από 0-5. Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία το 41,84% έλαβε 18 με 20.

Περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ.