Επιχειρήσεις

Παγκόσμια συνεργασία KPMG - Amazon για υπηρεσίες cloud


Μια σημαντική παγκόσμια συνεργασία με την Amazon Web Services ανακοίνωσε η KPMG International για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε επιχειρήσεις που θα τις βοηθήσει να επιταχύνουν το μετασχηματισμό τους στο cloud.  

Η KPMG, ως Προηγμένος Συμβουλευτικός Εταίρος στο Δίκτυο Εταίρων της AWS (AWS Partner Network - APN), παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν στη στρατηγική, στη μεταφορά, στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στη νομοθεσία και στη συμμόρφωση, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς σε κλάδους που υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις, όπως οι οικονομικές υπηρεσίες, οι βιοεπιστήμες, η υγεία αλλά και ο δημόσιος τομέας, καθώς και λιγότερο ρυθμισμένους κλάδους, να διαχειριστούν την επιταχυνόμενη πορεία τους προς τη χρήση του cloud. 

Το χαρτοφυλάκιo υπηρεσιών της KPMG για ψηφιακό μετασχηματισμό, βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν αξία από τις υποδομές cloud, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταρτίσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική εφαρμογής και μεταφοράς σε αυτό. Οι υπηρεσίες της KPMG περιλαμβάνουν σχεδίαση λειτουργικών μοντέλων cloud, εκτίμηση καταλληλότητας, αξιολόγηση μεταφοράς, αρχιτεκτονική και ολοκλήρωση συστημάτων, καθώς και ενίσχυση διαδικασιών ασφάλειας με στόχο την υποστήριξη των εταιρειών σε όλες τις πτυχές της ψηφιοποίησης κρίσιμων, και συχνά εξαιρετικά πολύπλοκων, επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Μεταξύ των διαθέσιμων επιχειρηματικών επιλογών που προσφέρει η KPMG στο AWS σήμερα περιλαμβάνονται λύσεις grid computing και due diligence πελατών.  

Χάρη στη συνεργασία της με την AWS, η KPMG βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, έχοντας σχηματίσει συμμαχίες με όλους τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών cloud παγκοσμίως.

Αυτή η κοινότητα συμμάχων της KPMG, που περιλαμβάνει παγκόσμιους παρόχους τεχνολογίας cloud, δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες της να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο λύσεων και υποδομών, για την υποστήριξη στρατηγικών μετασχηματισμού με λύσεις ενός ή πολλαπλών cloud. 
 

Διαβάστε επίσης