Αγορές

ΟΤΕ: Μεταβίβαση 41.150 ιδίων μετοχών σε 4 δικαιούχους stock options


 Ο OTE έκανε γνωστό, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ότι την 11η/11/2016 προέβη στη μεταβίβαση (εξωχρηματιστηριακά) 41.150 ιδίων μετοχών της (εκ των οποίων 6.000 σε τιμή 4,49 ευρώ ανά μετοχή, 17.650 σε τιμή 4,77 ευρώ ανά μετοχή και 17.500 σε τιμή 5,635 ευρώ ανά μετοχή), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0084% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του, σε 4 δικαιούχους του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων «Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ΟΤΕ» λόγω άσκησης από αυτούς ίσου αριθμού Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

Το συνολικό τίμημα της ως άνω συναλλαγής ανήλθε σε 209.743 ευρώ. Μετά τα ως άνω ο Οργανισμός κατέχει σήμερα 1.320.110 ίδιες μετοχές.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21], του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις