Ενέργεια

Οι τράπεζες βάζουν όρους για ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ


Τι ζητούν για να επιτρέψουν τη μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής.

Έτοιμες για μια δύσκολη διαπραγμάτευση για την τύχη της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της οποίας θα επιχειρήσουν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους, είναι οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, που βλέπουν με μεγάλη επιφυλακτικότητα το σχέδιο της κυβέρνησης για μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής χαμηλής και μέσης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ.

Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου για το δίκτυο διανομής, το οποίο παρουσίασε στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι:

  •  «Παράλληλα με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της ΔΕΗ, δρομολογούμε τη μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, με την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που ειδικεύονται στα δίκτυα. Έτσι θα αναδειχθεί η κρυμμένη αξία του ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ θα έχει ξεκάθαρο ταμειακό όφελος από τη μερική ιδιωτικοποίησή του».

Πιθανότατα αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα διοίκηση της ΔΕΗ, θα προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης συμβούλου, ο οποίος θα εισηγηθεί τις βέλτιστες μεθόδους για τη μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής. Το βασικό σενάριο προβλέπει ως τώρα ότι τα δίκτυα διανομής χαμηλής και μεσαίας τάσης (η υψηλή τάση ανήκει στον ΑΔΜΗΕ) θα μεταβιβασθούν στον ΔΕΔΔΗΕ, εταιρεία θυγατρική κατά 100% της ΔΕΗ, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Οταν όμως αποφασισθεί το μοντέλο ιδιωτικοποίησης με βάση την εισήγηση του συμβούλου, πρέπει να αρχίσει μια μεγάλη και δύσκολη διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες έχουν άτυπα δικαίωμα «βέτο» σε οποιεσδήποτε ενέργειες αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ που επηρεάζουν την αξία της (enterprise value) και το μελλοντικό cash flow.

Θεωρητικά (στην πράξη αυτό είναι δύσκολο να συμβεί για ευνόητους λόγους), οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν όρους και ρήτρες των συμβάσεων δανεισμού της ΔΕΗ, αν θεωρήσουν ότι θίγονται από ένα εταιρικό μετασχηματισμό και να απαιτήσουν πρόωρη εξόφληση δανείων. Αυτό τους δίνει το άτυπο δικαίωμα «βέτο» στις αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι τράπεζες δεν θα «ανάψουν πράσινο» στη μεταβίβαση των δικτύων διανομής από την ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, παρά μόνο αν ένα μέρος των εσόδων από τη μερική ιδιωτικοποίηση κατευθυνθεί σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων που έχουν χορηγήσει, ή αν λάβουν πρόσθετες εξασφαλίσεις (π.χ. να τεθεί ενέχυρο επί των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, όπως συνέβη πρόσφατα με τις μετοχές της θυγατρικής εταιρείας "ΔΕΗ Ανανεώσιμες").

Η πλευρά των τραπεζών υποστηρίζει ότι τα δίκτυα διανομής αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος του ενεργητικού της ΔΕΗ (υπολογίζεται ότι η αξία τους υπερβαίνει το 1,5 δισ. και αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 30% του ενεργητικού). Η μεταφορά τους στον ΔΕΔΔΗΕ σημαίνει ότι το 49% αυτής της αξίας θα περάσει σε στρατηγικό επενδυτή και από αυτή τη ρευστοποίηση η ΔΕΗ θα έχει σημαντικά έσοδα, ανάλογα με το τελικό τίμημα της συναλλαγής.

Από αυτό το deal, οι τράπεζες θέλουν το δικό τους μερίδιο. Ταυτόχρονα, εξετάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν και την άλλη σημαντική συναλλαγή που ετοιμάζει η ΔΕΗ, δηλαδή την τιτλοποίηση μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα μπορούσε να φέρει ρευστότητα ίση με το 20% της αξίας των οφειλών που θα τιτλοποιηθούν.

Το υπουργείο Ενέργειας και η επόμενη διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να βρουν τρόπους να μείνουν ικανοποιημένες οι τράπεζες από τις ενέργειες που θα γίνουν στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της ΔΕΗ.

Από αυτή τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να ωφεληθεί και η ΔΕΗ, καθώς στο πλαίσιο της τελευταίας αναχρηματοδότησης δανείων από τις συστημικές τράπεζες έχει ήδη συμφωνηθεί ότι με πρόωρες αποπληρωμές η ΔΕΗ θα μπορεί να κατεβάζει το επιτόκιο του δανείου της.

Διαβάστε επίσης