Τράπεζες

Optima bank: Στα 6,4 με 7,2 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών


Η Optima bank δημοσίευσε την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά, που ξεκινά αύριο, 27 Σεπτεμβρίου, και ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Το εύρος τιμής διάθεσης των 21.000.000 νέων μετοχών, που αποτελεί το 28,5% του συνόλου των μετοχών της, διαμορφώνεται μεταξύ 6,4 ευρώ κατώτατης τιμής και ανώτατης στα 7,2 ευρώ.

Όπως αναφέρει η Optima bank στην ανακοίνωση πρόσκληση, για τον προσδιορισμό του εύρους τιμής διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του ομίλου. 

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε 151.200.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 29.09.2023.

Σημειώνεται ότι η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση τα Μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας και τα μέλη της ανώτατης διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών που θα συμμετέχουν στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με τιμή διάθεσης που θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης.

Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Στόχος της Optima bank είναι να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης δανείων για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, που σέβονται το περιβάλλον, προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
 


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα