Οικονομία

Online οι βεβαιώσεις οφειλών για τέλη κυκλοφορίας!


Με τη χρήση της τεχνολογίας το υπουργείο Μεταφορών έχει έτοιμο σχέδιο ώστε οι ιδιοκτήτες οχημάτων να μπορούν να εκτυπώνουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ την επίσημη βεβαίωση οφειλών για Τέλη Κυκλοφορίας προηγούμενων ετών που είναι απαραίτητη η προσκόμισή της κατά τη διαδικασία μεταβίβασης κάποιου οχήματος.

Επίσης ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης αποκάλυψε πως εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε η άρση κυριότητας οχημάτων και μοτοσυκλετών να γίνεται πλέον αυτοδίκαια, χωρίς να εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με την παρέλευση συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία μεταβίβασης!

Ειδικότερα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πραγματοποίησε τα σχέδια του Υπουργείου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Βασίλειου Πέτρου Σπανάκη, σχετικά με τη διευκόλυνση του πολίτη κατά τη διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων και ειδικότερα στην διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων και συγκεκριμένα, στην υποχρέωση του πολίτη να προσκομίσει βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα ο Υφυπουργός: «Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του αντικείμενου του έργου της διακήρυξης «Παροχή τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης, καθώς και των συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων» (ΑΔΑ 6ΩΟ1465ΧΘΞ-92Η), οι Υπηρεσίες του Υπουργείου προτίθενται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του δικαιολογητικού

«Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.»,  όπου απαιτείται, με χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (webservice) για αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων.

Αναφορικά με τις λοιπές ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς την κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας, του διοικητικού φόρτου καθώς και της άμεσης και ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών, εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε η άρση κυριότητας οχημάτων και μοτοσυκλετών να γίνεται πλέον αυτοδίκαια, χωρίς να εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με την παρέλευση συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία μεταβίβασης.

Υπ’ αυτή την έννοια οι πολίτες δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την εν λόγω διαδικασία.»