Χρηστικά

Όλες οι ανατροπές στην τηλεργασία


Μονομερές θα είναι το δικαίωμα του εργοδότη να υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε τηλεργασία, αλλά και ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητήσει να τηλε-εργάζεται

Μονομερές θα είναι το δικαίωμα του εργοδότη να υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε τηλεργασία, αλλά και ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητήσει να τηλε-εργάζεται σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Η τηλεργασία που κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της καραντίνας και εφαρμόστηκε από χιλιάδες επιχειρήσεις ως έκτακτο μέτρο ανάγκης, έρχεται να μονιμοποιηθεί, από το υπουργείο Εργασίας αλλά υπό προϋποθέσεις.

Κατ΄ αρχήν αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου της Τηλεργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο υα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, για την τηλεργασία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και θα νομοθετηθούν σύντομα, η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία.

Ωστόσο θα προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς επιλογής του εργοδότη, θα υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε τηλεργασία, σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας. Συγχρόνως, ο εργοδότης υποχρεώνεται, να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου για τηλεργασία, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζόμενου.

Επίσης, η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι, μπορεί ο εργαζόμενος να εργάζεται ορισμένες μέρες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και άλλες μέρες από απόσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας, ενώ εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται τυχόν συμφωνία περί τηλε-ετοιμότητας, τα χρονικά όρια αυτής και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του τηλεργαζομένου.

Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα ελέγχονται από το νέο Τμήμα Ελέγχου της Τηλεργασίας του ΣΕΠΕ, αλλά υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για το πώς θα μπορεί να ελεγχθεί ο εργοδότης εάν υποχρεώνει τον τηλε-εργαζόμενο να κάνει υπερωρίες τις οποίες δεν πληρώνεται.

Ακόμη, οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν ότι:

  • Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο τα λεπτομερή καθήκοντά του, το ωράριο εργασίας, τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του.
  • Ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό και καλύπτει το κόστος για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του εξοπλισμού. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.
  • Η επιχείρηση υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του.
  • Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. Δηλαδή απαγορεύεται η εγκατάσταση κάμερας ώστε ο εργοδότης να βλέπει τον χώρο εργασίας (στο σπίτι) και να παρακολουθεί τον εργαζόμενο εάν και πως δουλεύει. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού. 
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα