Ασφαλιστική Αγορά

«Ok» Κομισιόν για το deal Eurolife - Fairfax


Την τυπική έγκριση της Κομισιόν έλαβε οριστικά η εξαγορά της Eurolife από την Fairfax καθώς - όπως αναφέρεται - η προτεινόμενη πράξη δεν θα προκαλούσε προβλήματα ανταγωνισμού λόγω των ήσσονος σημασίας οριζόντιων και κάθετων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Eurolife, που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από τη Fairfax και την OPG Commercial Holdings S.A. του Λουξεμβούργου, δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφάλισης ζωής και ζημιών και στην αντασφάλιση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Η Fairfax είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και της διαχείρισης επενδύσεων.

 

Διαβάστε επίσης