Επιχειρήσεις

Οι τράπεζες δίνουν τη «ΔΙΧΘ» στη «Σελόντα» έναντι μετοχών


Υπό την αιγίδα των πιστωτριών τραπεζών προχωρούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του κλάδου  ιχθυοκαλλιεργειών, με συγχωνεύσεις, συνενώσεις δραστηριοτήτων και κλείσιμο επιχειρήσεων.

Από τον επιχειρηματικό χάρτη του κλάδου εξαφανίζεται η εισηγμένη εταιρεία «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες» («ΔΙΧΘ»), καθώς το παραγωγικό δυναμικό της και οι δραστηριότητες της ενσωματώνονται στην ελεγχόμενη ήδη από τις τράπεζες «Ιχθυοτροφεία Σελόντα».

Η «ΔΙΧΘ» μένει άδειο επιχειρηματικό «κέλυφος» χωρίς  περιουσία και δραστηριότητες, οδηγούμενη προφανως σε εκκαθάριση.

Το σχέδιο «εξυγίανσης» που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο, προβλέπει ότι ολόκληρο το ενεργητικό της ΔΙΧΘ (παραγωγικές εγκαταστάσεις, απαιτήσεις κλπ) αποτιμώμενο σε 69,3 εκατ. ευρώ, εισφέρεται στη «Σελόντα», μαζί με υποχρεώσεις 48 εκατ. ευρώ.

Τις υπόλοιπες υποχρεώσεις θα αναλάβουν οι 4 πιστώτριες τράπεζες (Eurobank, Alpha, Εθνική, Πειραιώς), οι οποίες ουσιαστικά θα μετοχοποιήσουν τις απαιτήσεις τους: Εναντι αυτών θα λάβουν 41.261.980 νέες μετοχές «Σελόντα», που αντιστοιχούν σε 16,8% της εταιρείας, μετά τη νέα ΑΜΚ.

Επισημαίνεται ότι ο όμιλος των «Ιχθυοτροφείων Σελόντα» ανήκει ήδη στις τράπεζες, οι οποίες κατέχουν 78,7% των μετοχών  μετά από δύο αναδιαρθρώσεις και μετοχοποιήσεις δανείων.

Εισφέροντας τώρα το ενεργητικό της «ΔΙΧΘ» με αντάλλαγμα μετοχές (16,8%) θα αυξήσουν το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους σε 95,5%