Διεθνή

Κυνηγητό σε όλη την Ευρώπη για μίζες, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος


Οι καταδικασθέντες, θα φυλακίζονται και θα χάνουν τις περιουσίες τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι αν βρεθούν προβλέπει νέος Κανονισμός

Οι καταδικασθέντες για μίζες, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος καθώς και για δεκάδες άλλα αδικήματα, θα φυλακίζονται και θα χάνουν τις περιουσίες τους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο νέος Κανονισμός της Ε.Ε. που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου καθιερώνει πλέον την «δικαιοσύνη χωρίς σύνορα», με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, για μια σειρά εγκλημάτων. Σκοπός των νέων κανόνων είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να γίνει περισσότερο ασφαλής μέσω της καταπολέμησης της χρηματοδότησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται με εγκληματικές δραστηριότητες είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Εκτιμά επίσης, ότι σήμερα, ποσοστό 98,9% των πιθανών κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών!

Αναλυτικότερα ο Κανονισμός προβλέπει, ότι όποιος διαπράττει μια σειρά εγκλημάτων, για τα οποία καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, η ποινή θα εκτελείται σε όποια χώρα της ΕΕ και αν βρίσκεται.

Δηλαδή, π.χ. ο Έλληνας που διέπραξε εγκλήματα στην Ελλάδα και διέφυγε στη Γερμανία, η ποινή του θα εκτελεστεί στη Γερμανία. Αν έχει εκεί περιουσιακά στοιχεία, θα δεσμεύονται ή θα δημεύονται με συνοπτικές διαδικασίες. Και φυσικά θα ισχύει και το αντίστροφο.

Στην πράξη, μια δικαστική απόφαση σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος θα ισχύει και θα εκτελείται από όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Τα εγκλήματα

Μεταξύ των εγκλημάτων, για τα οποία οι ποινές θα εκτελούνται σε οποιοδήποτε Κράτος της ΕΕ, είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, δωροδοκία, απάτη σε βάρος της ΕΕ ξέπλυμα χρήματος, παραχάραξη, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ή βαριά σωματική βλάβη, παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία, ρατσισμός, ένοπλες κλοπές, αρχαιοκαπηλία, εκβίαση, πειρατεία προϊόντων, πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων, πλαστογραφία μέσων πληρωμής, λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών, λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, εμπορία κλεμμένων οχημάτων, βιασμός, εμπρησμός με πρόθεση, αεροπειρατεία ή πειρατεία δολιοφθορά κ.λπ.

Δικαιοσύνη χωρίς σύνορα

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους κανόνες:

  • Η ύπαρξη ενός και μόνου κανονισμού όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης, άμεσα εφαρμοστέου στην ΕΕ. Αυτό θα επιλύσει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των υφισταμένων πράξεων, τα οποία έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκή αμοιβαία αναγνώριση.
  • Η γενική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία συνεπάγεται ότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που λαμβάνονται σε μια χώρα της ΕΕ θα αναγνωρίζονται, κατά κανόνα, άμεσα και θα εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος. Ο κανονισμός προβλέπει περιορισμένο μόνον αριθμό λόγων μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης.
  • Ευρύ φάσμα μορφών δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις, όπως η δήμευση βάσει αξίας και η δήμευση που δεν βασίζεται σε καταδικαστική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συστημάτων προληπτικής δήμευσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχέση με ποινικό αδίκημα.
  • Τυποποιημένα πιστοποιητικά και διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική δέσμευση και δήμευση.
  • Προθεσμία 45 ημερών για την αναγνώριση μιας απόφασης δήμευσης και, σε επείγουσες περιπτώσεις, προθεσμία 48 ωρών για την αναγνώριση και 48 ωρών για την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
  • Διατάξεις που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης των θυμάτων στις διασυνοριακές υποθέσεις.
Διαβάστε επίσης