Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. για τα 12μηνα έντοκα


Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 11ης Δεκεμβρίου 2019, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ, με τιμή στα 99,930.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.