Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Αλλα 187,5 εκατ. από έντοκα 3 μηνών, με αρνητικό επιτόκιο


Πρόσθετη ρευστότητα χωρίς κόστος αντλεί από τη χρηματαγορά ο  ΟΔΔΗΧ για λογαριασμό του Δημοσίου.

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων της 7ης Απριλίου 2021, ο Οργανισμός αποδέχθηκε προσφορές για τίτλους αξίας 187,5 εκατ. ευρώ.

 Οι τίτλοι διατέθηκαν σε τιμή υψηλότερη από την ονομαστική, στο 100,08 - με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί αρνητικό επιτόκιο.