Χρηστικά

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για 10.000 νέους ελεύθερους επιχειρηματίες


Νέο πρόγραµµα για 10.000 ανέργους 18-66 ετών µέσω που θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ετοιμάζεται να τρέξει ο ΟΑΕΔ.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα επιδοτούνται µε ποσά έως 12.000 ευρώ για να τρέξουν τη δική τους επιχείρηση

Δικαιούχοι θα είναι άνεργοι ηλικίας 18- 66 ετών, οι οποίοι έχουν περάσει από την εξατοµικευµένη προσέγγιση και θα προβούν σε έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά. Δικαιούχοι επίσης είναι άνεργοι που είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη διέκοψαν έως τις 31/12/2011.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες είτε ως µέλη ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες και οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 µήνες µετά τη λήξη του προγράµµατος. Τα ποσά των επιχορηγήσεων καταβάλλονται σε 3 δόσεις και φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

  • Ως 12.000 ευρώ σε ατοµικούς επιχειρηµατίες ή µέλη εταιρειών µε ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%.
  • Ως 9.000 σε µέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου.
  • Ως 8.000 ευρώ σε µέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα έχει τρία στάδια:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιχειρηµατικού σχεδίου στον διαδικτυακό τόπο του OAEΔ www.oaed.gr
  • Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.
  • Υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Διαβάστε επίσης