Τράπεζες

NPEs €3,9 δισ. στην Κύπρο δίνει για διαχείριση η Alpha Bank:


Συνολική διευθέτηση του προβλήματος των «κόκκινων» ανοιγμάτων του στην Κύπρο προσπαθεί να επιτύχει ο όμιλος Alpha Bank, αναθέτοντας σε διεθνή οίκο τη διαχείριση ολόκληρου αυτού του πακέτου της εκεί θυγατρικής του.

Το πακέτο, συνολικής ονομαστικής αξίας 3,9 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα αποκτηθέντα μέσω κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Πρόκειται για δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Κύπρο από την τοπική θυγατρική της Alpha (Αlpha Βank Κύπρου). Μέρος αυτών έχει εισφερθεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού (AGI Ermis), η οποία ελέγχεται απευθείας από τη μητρική.

Ηδη έχει ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση διαχείρισης του πακέτου και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Οι προσφορές αυτές έχουν αξιολογηθεί και θα ακολουθήσει η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους προκριθέντες στον δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους υποψήφιους περιλαμβάνονται η πλατφόρμα διαχείρισης Altamira και ο οίκος Alvarez & Marsal.

Διαβάστε επίσης