Επιχειρήσεις

Νέο «τοπίο» στις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων - Τα φοροκίνητρα και οι απαλλαγές


Έκπτωση φόρου 30% - 50%

Iσχυρά φοροκίνητρα σε επιχειρήσεις μικρού και μικρομεσαίου «βεληνεκούς» που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, να συγχωνευτούν και κατόπιν αφού «σταθούν στα πόδια τους» να αναπτυχθούν εντός της αγοράς τους, προσφέρει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε  υπουργείο Οικονομικών.

Ανάλογο πλαίσιο φοροκινήτρων προσφέρεται και για τις συνεργασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κτλ, όπως επίσης και για τις περιπτώσεις εξαγορών επιχειρήσεων. Στην κορωνίδα του νέου ευνοϊκού πλαισίου που θα διέπει τις συγχωνεύσεις, βρίσκεται η έκπτωση 30% του φορολογικού συντελεστή για εταιρείες που ενοποιήθηκαν, που θα έχει, μάλιστα, διάρκεια 9 έτη. Σ’ ό,τι αφορά, μάλιστα τους αγρότες το «κούρεμα» του φόρου εισοδήματος είναι μεγαλύτερο και φτάνει το 50%.
Για να τεθούν, ωστόσο, σε ισχύ η εν λόγω έκπτωση, οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
  • ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 ευρώ.
  • η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 9 εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.

Συνεργασία προσώπων-επαγγελματιών

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, δηλαδή ελεύθερων επαγγελματιών, ισχύει και πάλι η έκπτωση 30% για πέντε χρόνια, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

Τι ισχύει για τις μετατροπές επιχειρήσεων

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 σε διάστημα 9ετών, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα τριών ετών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα