Οικονομία

Νέο δίκτυο πρόσβασης στις υποδομές πληρωμών από την ΕΚΤ


Σε συνεργασία με την Colt Technology Services, η SIA κέρδισε τον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας οι οποίες θα επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές κεντρικές και εμπορικές τράπεζες, σε κεντρικά αποθετήρια αξιών, σε αυτοματοποιημένους εκκαθαριστικούς οίκους και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να συνδέονται απευθείας με τις υποδομές αγοράς του Ευρωσυστήματος μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος πρόσβασης (Ενιαίος Δίαυλος Υποδομών Αγοράς του Ευρωσυστήματος-ESMIG).

Χάρη στη ανάδειξη της SIA και της Colt, ως παρόχους υπηρεσιών δικτύου για το ESMIG, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2021, όλοι οι κύριοι οργανισμοί του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος θα είναι σε θέση να συνδέονται με την πλατφόρμα διακανονισμού πληρωμών μεγάλης αξίας TARGEΤ2, την υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών TIPS, την πλατφόρμα διακανονισμού αξιόγραφων TARGET2-Securities (T2S), το Σύστημα Διαχείρισης Εγγυήσεων του Ευρωσυστήματος (ECMS) και πιθανώς άλλες νέες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Το ESMIG αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την υλοποίηση του έργου ενοποίησης του TARGET2 και του TARGET2-Securities, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κύριες προτάσεις που κατατέθηκαν ως μέρος του στρατηγικού πλάνου «2020 Vision» του Ευρωσυστήματος για την εξέλιξη των υποδομών της αγοράς. Το εν λόγω έργο θα βοηθήσει τόσο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα οποία έχουν ανάγκη από ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες, όσο και το ίδιο το Ευρωσύστημα να εξοικονομήσουν κεφάλαια μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους που θα προκύψει.

Η συνεργασία της SIA με την Colt, η οποία υπεγράφη αρχικώς το 2012 επ’ ευκαιρία των διαγωνισμών για το TARGET2-Securities, οδήγησε στην επιτυχή αναδοχή μιας από τις συνολικά δύο άδειες δεκαετούς διάρκειας του ESMIG. Ο λόγος της επιλογής των δύο αυτών εταιρειών, είναι το υψηλό τεχνολογικό τους προφίλ και η ισχυρή τους παρουσία διεθνώς, στοιχεία τα οποία τις οδήγησαν στην ανάληψη του έργου.