Τράπεζες

Νέες υπηρεσίες από την Attica Bank


Σε εφαρμογή της νομοθεσίας (Ν.4537/2018) και της ενσωμάτωσης σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), η Attica Bank, διαθέτει το Attica Bank API Portal  για την υλοποίηση διασύνδεσης με τα APIs (Application Programming Interfaces) που επιτρέπουν υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών και υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών.

Το Attica Bank API Portal επιτρέπει σε Third Party Providers (TPPs) , όπως εταιρείες Fintech, κατασκευαστές εφαρμογών και startups να αναπτύσσουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση των APIs. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν και να αξιοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του εξειδικευμένου Portal, εδώ.