Οικονομία

Νέες χρεώσεις στις συναλλαγές μέσω ΑΤΜ


Την ανιούσα θα λάβουν, σύντομα, οι προμήθειες των Τραπεζών, αναφορικά με τη χρήση ATM, σε μια προσπάθεια τόνωσης των εσόδων.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να διαμορφωθεί ειδικό πλαίσιο και να ισχύσει εντός 60 ημερών, με στόχο να αυξηθούν οι εισπράξεις των Τραπεζών, λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού.

Αυξημένες θα είναι και οι χρεώσεις στις διατραπεζικές συναλλαγές, ενώ θα περιοριστεί το κόστος διαχείρισης των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών..

Την ίδια στιγμή, αρκετά πιστωτικά ιδρύματα αποσύρουν ΑΤΜ από σημεία που δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.