Επιχειρήσεις

Νέα σύνθεση στο Δ.Σ. της ΤΙΤΑΝ


Στη γνωστοποίηση πως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Ιουνίου 2019 επανεξέλεξε το ίδιο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα 7 ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, προέβη η εταιρία Τιτάν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν και εξέλεξε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο  Σύμβουλο αυτού, και όρισε τα 6 εκτελεστικά και τα 9 μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής :

 • Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτριος  Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Μιχαήλ Κολακίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Δώρος Κωνσταντίνου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ηρώ Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ευθύμιος Βιδάλης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Βασίλειος Ζαρκαλής, εκτελεστικό μέλος                       
 • Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μακρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, εκτελεστικό μέλος
 • Πλούταρχος Σακελλάρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα λήξει το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.