Επιχειρήσεις

Νέα ΣΣΕ υπέγραψε ο ΟΛΠ με το Σωματείο Εργατών


Στην υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης με τους εκπροσώπους του Σωματείου Εργατών στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς γνωστοποίησε ο ΟΛΠ, μετά από το πέρας της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.

Η διάρκεια της νέας σύμβασης είναι τριετής και συνυπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (Ο.Φ.Ε.), Συμεών Λευθεριώτης.

Αξίζει να αναφερθεί πως ήδη έχει υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση με την ΟΜΥΛΕ (εκπροσώπους υπαλλήλων) και τον Σύνδεσμο Εποπτών - Αρχιεργατών .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu τόνισε: "Με την υπογραφή της Νέας Συλλογικής Σύμβασης με το Σωματείο των Εργατών, έχουν πλέον υπογραφεί Συλλογικές Συμβάσεις με όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε.

Επιβεβαιώνεται η καλή σχέση μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια για την επίτευξη των στόχων μας”, κατέληξε.