Επιχειρήσεις

Νέα νομοθεσία για την αναγνώριση πιστοποιητικών και δημόσιων εγγράφων


Το ΕΚ θα ψηφίσει την Πέμπτη επί του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για την απόδειξη της αυθεντικότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων, όπως είναι τα πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Βάσει του νέου κανονισμού θα υπάρχουν καινούρια έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που θα επισυνάπτονται στα πιστοποιητικά, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για μετάφραση των εγγράφων.