Επιχειρήσεις

Νέα εποχή στον Ελλάκτωρ: Πρόεδρος ο Γ. Προβόπουλος, CEO ο Δ. Καλλιτσάντσης


Ξεκινά η νέα εποχή στον μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας, Ελλάκτωρ, ύστερα από τις χθεσινές ιστορικές εξελίξεις και την πτώση της οικογένειας Μπόμπολα από τα ηνία. Το νέο της διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ μετά την ιστορική γενική συνέλευση που οδήγησε και σε αλλαγή της διοικητικής ομάδας στην κατασκευαστική.

Το νέο ΔΣ, το οποίο έχει πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 25ης Ιουλίου 2018 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος,
3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,
4. Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η εταιρία σημειώνει ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης