Οικονομία

Νέα έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο


Στη χρηματαγορά προσφεύγει πάλι το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να αντλήσει περί τα 3 δισ. ευρώ με έκδοση 10ετών ομολόγων. Αυτή η πρόσθετη ρευστότητα θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα και θα αξιοποιηθεί κυρίως για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

 Ανάδοχοι της έκδοσης θα είναι οι τ ράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank, στις οποίες ο ΟΔΔΗΧ έδωσε ήδη εντολή να "τρέξουν" τις διαδικασίες. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει ενδεχομένως αύριο, ή τις αμέσως προσεχείς χώρες.

Η νέα προσφυγή στις  αγορές εντάσσεται στους σχεδιασμούς του ΟΔΔΗΧ για δανεισμό 8 έως 12 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά με ομολογιακές εκδόσεις.

Στα δύο εναλλακτικά σενάρια του ΟΔΔΗΧ για το 2021, οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι πηγές κάλυψής τους αναλύονται ως εξής:

  -  Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ
 -   Πληρωμές τόκων χρέους (περιλαμβανομένων swaps): 5,2 δισ. ευρώ
 -  Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ
 -  Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 δισ. στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
 -  Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό ποσό είναι 22 δισ. στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. στο δεύτερο.

Χρηματοδοτικές πηγές

Το ποσό αυτό θα προέλθει από τις ακόλουθες πηγές:

- Εκδόσεις ομολόγων: 8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 12 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο

- Άλλες πηγές (Sure, RRF, EIB): 2,5 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 3 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο

- Επιστροφή κερδών από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA): 1,3 δισ. ευρώ

- Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων: 1,5 δισ. ευρώ

- Αλλαγή στα ταμειακά διαθέσιμα: 8,7 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 6,2 δισ. στο δεύτερο σενάριο

Διαβάστε επίσης