Οικονομία

Περισσότερες οικοδομικές άδειες, προοίμιο αναθέρμανσης


Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς αυξάνεται ο αριθμός οικοδομικών αδειών, προμηνύοντας σταδιακή αναθέρμανση του κλάδου.

Οι νεοεκδιδόμενες άδειες αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά 23,4%, ενώ σε 12μηνη βάση (Νοέμβριος 2017 -Οκτώβριος 2018)  ήταν αυξημένες κατά 9,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Σε ολόκληρη τη χώρα εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 1.595 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 408,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.921,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 υπήρξε αύξηση  23,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,  26% στην επιφάνεια και 22% σε όγκο,

- Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018, εκδόθηκαν 15.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.334,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.570,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 16,1% στον όγκο.

- Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2017 - Οκτωβρίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 16,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,3%.