Ενέργεια

Mytilineos: Αύξηση 38,2% στον κύκλο εργασιών, καθαρά κέρδη 81,6 εκατ. ευρώ


Αύξηση 38,2% στον κύκλο εργασιών ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος για το α΄ εξάμηνο του 2019, στα €990,8 εκατ. έναντι €717,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €81,6 εκατ. έναντι €83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), διαμορφώθηκαν σε €0,571 έναντι €0,587 το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €175,3 εκατ. έναντι €145,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2018.

"Η Εταιρεία στο Α’ Εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το €1 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου", δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα. "Η MYTILINEOS στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης