Ενέργεια

Μυτιληναίος: Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη και ο κύκλος εργασιών


Αύξηση στα καθαρά του κέρδη, τον κύκλο εργασιών ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος για το 2019. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα  €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018. (αύξηση κατά +10,4%).

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €22 εκατ. στα €421 εκατ. έναντι  €443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά €53 εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (€122 εκατ. έναντι €47 το  2018). Ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε 1,4x

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα €0,36 ανά μετοχή

Διαβάστε επίσης