Αγορές

ΜSCI: Χωρίς διαγραφή ή προσθήκη ελληνικών μετοχών


H MSCI ανακοίνωσε τις τριμηνιαίες αλλαγές στους ομώνυμους δείκτες, όπου δεν έλαβε χώρα καμία διαγραφή ή προσθήκη ελληνικών μετοχών.

Στους MSCI Global Standard Indexes θα συμπεριληφθούν 17 μετοχές, θα διαγραφεί μία μετοχή, ενώ όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Οι έξι μετοχές που συμμετείχαν στον δείκτη MSCI Greece Standard είναι: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Αlpha Bank. Jumbo, Motor Oil και Τιτάν.