Χρηστικά

Μπαράζ ελέγχων και φοροκυνηγητό από την ΓΓΔΕ το 2016


Σε αγώνα δρόμου για να εισπράξει προσδοκώμενα έσοδα βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θέτει ως στόχο τουλάχιστον 100 χιλιάδες ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για το 2016. Σύμφωνα με το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο, η ΓΓΔΕ προσδοκά στην δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου ως τον Ιούνιο του 2017. Βασικός στόχος που τίθεται επίσης είναι και η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης. Υπό αυτό το πλαίσιο, αναμένεται η διενέργεια ταχύτερων και αυτοματοποιημένων κατασχέσεων καταθέσεων για όσους έχουν οφειλές προς την εφορία. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ενώ άλλοι τόσοι περίπου σε τελωνιακό επίπεδο. Απώτεροι στόχοι όπως αναφέρεται ειναι η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και η αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Σύμφωνα με το σχέδιο τα μέτρα που περιλαμβάνονται είναι:

-Eμφαση στη διενέργεια ελέγχων των πιο πρόσφατων χρήσεων (2011 και μετά), με μεγαλύτερη αναμενόμενη εισπραξιμότητα.

-Καθορισμός κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (πχ. επιχειρήσεων που διενεργούν διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές, παραγραφόμενων υποθέσεων κλπ.), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου.

-Εντοπισμός των μη δηλωμένων καταθέσεων, μέσω ελέγχων τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Εντοπισμός ακινήτων Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

-Διενέργεια ελέγχων υποθέσεων εμβασμάτων, λιστών, προσώπων μεγάλου πλούτου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

-Διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής.

-Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικών ερευνών απάτης στο Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

-Δημιουργία μητρώου επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, για την υποβοήθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σχετικών ερευνών, στο πλαίσιο εντοπισμού κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

-Εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας

-Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

-Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών

ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει:

-διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).

-600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)

-3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.

-300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)

-15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)

-1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)

-2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)

-25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)

-τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

-200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ

Έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:

-6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών

-5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους

-35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης

-5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών

-180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων

H επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Εως τον Ιούνιο του επόμενου έτους θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο, ενώ ως τον Ιούνιο του 2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις