Ενέργεια

Motor Oil: Ραγδαία άνοδος της κερδοφορίας στο α' εξάμηνο


Βελτιωμένα μεγέθη παρουσίασε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3.743.229 ευρώ σε σχέση με το  αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, ανεβαίνοντας 90,06%.

Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η αύξηση του ενοποιημένου όγκου πωλήσεων κατά 3,27% (από ΜΤ 7.213.211 σε ΜΤ 7.449.275) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 83,03% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2021 και η ενδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 9,29% δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάριο Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2022: 1€ = 1,0934 USD έναντι 1€ =1,2053 USD το Α’ εξάμηνο 2021).

Επιπρόσθετα, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε και η αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών (κατά 146,10%) το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά δραστηριότητες του Ομίλου της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY MAE, της NRG Α.Ε, της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε 79,38% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 80,41% την αντίστοιχη περίοδο του 2021 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 85,01% το ‘Α εξάμηνο 2022 έναντι 81,94% το Ά εξάμηνο 2021).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 5.800,9 εκατ. έναντι Ευρώ 2.836,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 104,50%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας συνέβαλαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2022 στο 85,49% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 87,09% την αντίστοιχη περίοδο του 2021) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2022 σε 95,85% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 91,45% το Α’ εξάμηνο του 2021).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 932.128 χιλ. από Ευρώ 250.858 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο του 2021 (αύξηση 271,58%) και της Εταιρίας σε Ευρώ 796.656 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2022 από Ευρώ 171.440 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2021 (αύξηση 364,69%)

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 872.221 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 152.617 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 763.822 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 135.685 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2021.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 685.410 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 121.117 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2022 σε Ευρώ 592.996 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 103.514 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2021.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Motor Oil