Επιχειρήσεις

Motor Oil: Η ενεργειακή κρίση πενταπλασίασε τα κέρδη! Ανήλθαν σε 1,28 δισ. στο 9μηνο


Η ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται χρυσή ευκαιρία για τις πετρελαϊκές εταιρείες και τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, που ευνοούνται από τις υψηλές τιμές, διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους τους και επιτυγχάνουν ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας.

Η Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη πενταπλασίασε(!) τα καθαρά κέρδη της στο πρώτο εφετινό 9μηνο, σημειώνοντας ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Η τάση αυτή διατηρήθηκε στο γ΄τρίμηνο, όταν τα κέρδη τετραπλασιάστηκαν - και μάλλον συνεχίζεται, όπως θα φανεί στα ετήσια αποτελέσματα. 

Οι πωλήσεις προϊόντων διυλιστηρίου μειώθηκαν σε όγκο, αλλά ο τζίρος και τα κέρδη σημείωσαν μεγάλη αύξηση, λόγω αυξημένων τιμών όλων των πετρελαιοειδών

Τα καθαρά κέρδη πενταπλασιάστηκαν(!) και προσέγγισαν το 1,3 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση φόρων ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ (διαμορφώνονται σε 1.007,2 εκατ. στο εννεάμηνο).

 Τα μεγέθη του ομίλου

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 459,3 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, έναντι 156,5 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο 2021. Στην εξέλιξη αυτή σημαντική ήταν η συμβολή των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN με συνολικά EBITDA  25,5 εκατ. ευρώ, της NRG με17,7 εκατ., της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY  με 13,1 εκατ. και της LPC με 5 εκατ.

Τα ενοποιημένα EBITDA εννεάμηνου  υπερτριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1.391,4 εκατ. ευρώ, έναντι 407,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Η συνεισφορά των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN ήταν 122,9 εκατ. (έναντι 103,7 εκατ. το 2021), της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY  40,1 εκατ. (29,7 εκατ. πέρυσι), της NRG σε 22,4 εκατ. (αρνητικά EBITDA Ευρώ 16,1 εκατ. το 2021) και της LPC 15,9 εκατ. (έναντι 6,2 εκατ. πέρυσι).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) τετραπλασιάστηκαν κατά το γ' τρίμηνο, ενώ στο 9μηνο πενταπλασιάστηκαν! Διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • 405,3 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, έναντι 107,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021
  • 1.277,5 εκατ. το εννεάμηνο, έναντι 260,2 το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους  υπερέβησαν το δισ. και διαμορφώθηκαν σε 1.007,2 εκατ. στο εννεάμηνο, έναντι  206,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Τα μεγέθη και οι επιδόσεις της μητρικής εισηγμένης εταιρείας

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του γ’ τριμήνου 2021 και του εννεάμηνου 2022 έναντι του εννεάμηνου 2021 οφείλεται στον αυξημένο μέσο όρο των τιμών προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων δολάρια Η.Π.Α. (κατά 52,05% το γ’ τρίμηνο 2022 και κατά 73,47% το εννεάμηνο 2022) σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 14,58% το γ’ τρίμηνο 2022 και κατά 11,07% το εννεάμηνο 2022.

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε ΜΤ 3.760 χιλ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι ΜΤ 4.029 χιλ. το γ’ τρίμηνο 2021 και σωρευτικά σε ΜΤ 10.360 χιλ. το εννεάμηνο 2022 έναντι ΜΤ 10.480 χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 2021. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε και στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν στο 86% του συνολικού όγκου πωλήσεων τόσο το εννεάμηνο 2022 όσο και το εννεάμηνο 2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 392,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 113,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 1.189,5 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι Ευρώ 285 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Η διαμόρφωση των EBITDA σε ιστορικά υψηλά για την Εταιρεία επίπεδα οφείλεται στην θετική επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων και ειδικότερα:

α) στην αυξημένη ποσοστιαία συμμετοχή του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου (93,21% το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι 84,01% το γ΄ τρίμηνο 2021, και 94,90% το εννεάμηνο 2022 έναντι 88,62% το εννεάμηνο 2021),

β) στα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων (diesel, Jet) για τα οποία η αυξημένη δυνατότητα παραγωγής του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. χρονολογείται ήδη από το 2005 ως απόρροια της κατασκευής του Συγκροτήματος Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker), και

γ) στην ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α η ισοτιμία του οποίου έναντι του Ευρώ διαμορφώθηκε σε υψηλά 20ετίας σε συνέχεια της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. (Federal Reserve) να υιοθετήσει πολιτική επιθετικής αύξησης των επιτοκίων ως μέτρο καταπολέμησης των πληθωριστικών πιέσεων.

Η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη το γ’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,4 εκατ. έναντι Ευρώ 6,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σωρευτικά το εννεάμηνο 2022 σε Ευρώ 4,1 εκατ. έναντι δαπάνης Ευρώ 7,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021. 

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 364,8 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 89,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 1.128,6 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 225,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 286,4 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 70 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 879,3 εκατ. το εννεάμηνο 2022 έναντι κερδών Ευρώ 173,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2021.

Επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη

Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία αναμφίβολα έχουν προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας με τις τιμές των πρώτων υλών και των προϊόντων πετρελαίου να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας και η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου οδήγησε στη μειωμένη διαθεσιμότητα αργού σε διεθνές επίπεδο και στην συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών κυρίως των μεσαίων αποσταγμάτων, όπως το ντίζελ και το Jet, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές αρκετών μη σύγχρονων ευρωπαϊκών διυλιστηρίων ως προς την τροφοδοσία τους με διαφορετικούς τύπους αργών πέραν του ρωσικού.

Η Εταιρεία, λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας και της τεχνολογικής ευελιξίας του Διυλιστηρίου της, έχει την δυνατότητα να προμηθεύεται αργό πετρέλαιο από διάφορους προμηθευτές μεταξύ των οποίων και από Εθνικές Κρατικές Εταιρίες της Μέσης Ανατολής εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία του Διυλιστηρίου. Συνεπώς, οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν επηρεάζουν την τροφοδοσία του Διυλιστηρίου ούτε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει. Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι το Διυλιστήριο της Εταιρείας διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία αναφορικά με την επιλογή του βέλτιστου μίγματος πρώτων υλών και καυσίμων η οποία κατ’ εξοχήν αξιοποιείται σε περιόδους ακραίων διακυμάνσεων των τιμών.

Στην παρούσα φάση, και με δεδομένη την μεγάλη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου από το 2021, έχει επιλεγεί η χρήση νάφθας, μαζούτ και LPG ως καύσιμης πρώτης ύλης. Ως προς τις επιπτώσεις της αυξητικής τάσης των επιτοκίων στο πλαίσιο της ακολουθούμενης αρχικά από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. και, προσφάτως, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικής πολιτικής, διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει διασφαλίσει την επιμήκυνση ωρίμανσης σημαντικού μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω της έκδοσης του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Euronext Dublin Ευρωομολόγου αξίας Ευρώ 400 εκατ. λήξης 2026 και του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών κοινού ομολόγου ονομαστικής αξίας Ευρώ 200 εκατ. λήξης 2028 έναντι επιτοκίου 2,125% και 1,90% αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Motor Oil