Διεθνή

Moody's: Διατηρούνται οι αρνητικές προοπτικές για τις ιταλικές τράπεζες


Αρνητικές παραμένουν οι προοπτικές για το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας, σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Moody’s η οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης του κόστους χρηματοδότησης, αλλά και για ενδεχόμενη αύξηση της φορολογίας.

Στην έκθεση, αναφέρεται ότι οι ιταλικές τράπεζες καλούνται να αποπληρώσουν 240 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «φθηνού δανεισμού» της ΕΚΤ, γνωστό και ως TLTROs.

Οι τράπεζες της Ιταλίας μπορούν να αντλήσουν χρήματα μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μέσω της αύξησης των καταθέσεων, όμως ο οίκος υποστηρίζει ότι δεν θεωρείται εφικτό.

Η Moody's ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται στην ιταλική οικονομία αλλά και εκ του γεγονότος ότι είναι λιγότερο εξαρτημένες από τις αγορές κεφαλαίων, ο Moody’s καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη μείωση της κερδοφορίας, λόγω της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης.

Τεκμηριώνει την εκτίμησή  του αυτή επισημαίνοντας ότι τα υψηλότερα επιτόκια στα κρατικά ομόλογα ωθούν προς τα πάνω και τα κόστη δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο αμερικανικός οίκος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον κίνδυνο της περαιτέρω φορολογικής επιβάρυνσης, μέσω της σημαντικής μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2019.

Μείωση των NPLs

Αν και οι οικονομικές συνθήκες στη γειτονική χώρα έχουν σταθεροποιηθεί, ο Moody’s προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% το 2018 και κατά 1,3% το 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάει ότι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) θα αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται, φθάνοντας στο 11% έως το τέλος του έτους -από 14,5% πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και παρά τη μείωση, παρατηρεί ότι εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (4%).