Επιχειρήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας ΟΛΘ με το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ


Στην υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας (MoU) µε το Πανεπιστήµιο Rutgers, ένα από τα παλαιότερα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης των ΗΠΑ, προχώρησε η ΟΛΘ ΑΕ.

Η συµφωνία ανακοινώθηκε επίσηµα χτες, Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου 2018, από τον Πρόεδρο του ∆Σ και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριο Θεοφάνη, και τον ∆ιευθυντή του Κέντρου Προηγµένων Υποδοµών και Μεταφορών (Center for Advanced Ιnfrastructure and Transportation) του Πανεπιστηµίου Rutgers, Dr. Ali Maher, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, που πραγµατοποιήθηκε στο περίπτερο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κ. Gregory W. Pfleger.

To Μνηµόνιο Συνεργασίας (ΜοU) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων, έργων και δραστηριοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας στους τοµείς των συνδυασµένων µεταφορών, των λιµένων και της Εφοδιαστικής. 

«Είναι µία µεγάλη ευκαιρία να ανταλλάξουµε ερευνητικές εµπειρίες, αλλά και να εφαρµόσουµε καινούργιες τεχνολογίες στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης, σαν πειραµατικό πεδίο πρακτικής εφαρµογής», δήλωσε ο κ. Θεοφάνης τονίζοντας ότι η συνεργασία αφορά, µεταξύ άλλων, στον τοµέα των νέων τεχνολογιών του λιµενικού τοµέα, όπως για παράδειγµα οι τεχνολογίες για το «Λιµάνι του Μέλλοντος» (“Port of the future”) καθώς και σε ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται και άλλες θεµατικές περιοχές, όπως η ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης της κατάστασης των υποδοµών, αλλά και καταγραφής/διαχείρισης της κυκλοφορίας των φορτηγών οχηµάτων κατά την προσέγγισή τους στο Λιµάνι.

Από την πλευρά του ο κ. Μaher επισήµανε πως οι θαλάσσιες µεταφορές αποτελούν βασική συνιστώσα για τις εθνικές µας οικονοµίες, σηµειώνοντας πως τα λιµάνια, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, είναι σηµαντικά τόσο για την περιφερειακή οικονοµία όσο και για την εθνική οικονοµία της Ελλάδας.

Όπως τόνισε ο ∆ιευθυντής του CAIT, o ίδιος και οι συνεργάτες του προσβλέπουν σε αυτή τη συνεργασία µε το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση προκλήσεων που συνδέονται µε ζητήµατα των θαλάσσιων µεταφορών, όπως η διακίνηση φορτίων και εµπορευµάτων, θέµατα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των λιµανιών, ανθεκτικότητας και γενικότερα ανάπτυξης τεχνολογιών και καινοτόµων λύσεων για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων.

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο κ. Pfleger επισήµανε ότι είναι πολύ σηµαντικές για την προξενική αρχή των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την διπλωµατική αποστολή στην Ελλάδα οι σχέσεις, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικές σχέσεις µε Πανεπιστήµια των ΗΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι το Πανεπιστήµιο Rutgers του New Jersey ιδρύθηκε το 1766 και σήµερα αριθµεί 69.000 φοιτητές και 22.500 διδάσκοντες και εργαζοµένους. Στο Κέντρο Προηγµένων Υποδοµών και Μεταφορών (Center for Advanced Ιnfrastructure and Transportation), που αποτελεί το µεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο µεταφορών του Πανεπιστηµίου Rutgers, υλοποιούνται ερευνητικά έργα και προγράµµατα σε αρκετές θεµατικές περιοχές στους τοµείς των υποδοµών και των µεταφορών. Οι νέες µέθοδοι και τεχνολογίες, που αναπτύσσονται σε ερευνητικό επίπεδο, αξιοποιούνται και στο πεδίο της εφαρµογής σε πραγµατικές συνθήκες. Παράλληλα µε το ερευνητικό έργο, το Κέντρο εκπαιδεύει περισσότερους από 7.000 επαγγελµατίες κάθε χρόνο προσφέροντας πάνω από 200 µαθήµατα. 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΔΕΘ