Οικονομία

Μίχαλος: Στηρίζουμε την αναλογία 1 προς 5 στο δημόσιο


Στην παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, δηλώνοντας υπέρ της διατήρησης στην αναλογίας 1 προς 5 στις προσλήψεις και αποχωρήσεις του προσωπικού στο δημόσιο.

Ειδικότερα, ο κ. Μίχαλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε, μεταξύ άλλων" ότι: "Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, αποτελεί πράγματι σημαντικό βήμα, στην προσπάθεια για αναβάθμιση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα.Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι ο δημόσιος τομέας αποτελεί το «μεγάλο ασθενή». Ενώ, όμως, κανείς δεν διαφωνούσε ως προς την ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του, ελάχιστες ήταν οι τομές που προχώρησαν στην πράξη".

Παράλληλα, ανέφερε: "Η αναβάθμιση της λειτουργίας της διοικητικής μηχανής της χώρας συνιστά προϋπόθεση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την άρση αντικινήτρων στις επενδύσεις, για την ανάκαμψη της οικονομίας.

  1. Χρειαζόμαστε ένα κράτος με νέο, διαφορετικό ρόλο. Ο οποίος θα υπηρετεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που χρειάζεται η χώρα, ώστε να εξασφαλίσει ανάπτυξη διατηρήσιμη και υγιή. Με δεδομένο ότι αυτού του είδους η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας αναδεικνύεται σε επιλογή δημοσίου συμφέροντος. Και οφείλει να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 
  2. Θέλουμε ένα κράτος και μια διοίκηση που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα και τη συνέχεια, απέναντι στις πολιτικές εναλλαγές, αλλά και στις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος. Αυτό που ισχύει δηλαδή στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.  Θέλουμε ένα κράτος που λαμβάνει ορθολογικά αποφάσεις και τις εφαρμόζει με πειθαρχία και δέσμευση σε καλές πρακτικές.
  3. Καλές πρακτικές, ως προς τη λήψη αποφάσεων: με impact assessment, competitiveness proofing, ex ante και ex post αξιολόγηση συνεπειών για την ανταγωνιστικότητα, για κάθε σχεδιαζόμενη ρύθμιση. Με ουσιαστική διαβούλευση και η συνεργασία με τους εκπροσώπους της αγοράς και τους κοινωνικούς εταίρους. Με ανάλυση κόστους – οφέλους για τις λειτουργίες του κράτους και λογοδοσία, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών.
  4. Καλές πρακτικές, ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού: με σύγχρονα οργανογράμματα, συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, σύστημα ουσιαστικής αξιολόγησης βάση στόχων, σύστημα προαγωγών και αμοιβών. Αλλά και με αξιοποίηση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα.
  5. Πάγια θέση μας είναι ότι η στελέχωση θέσεων Γενικών Γραμματέων, Διευθυντών και Προϊσταμένων μπορεί να γίνεται με ανοιχτή διαδικασία, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη του ιδιωτικού τομέα.
  6. Υποστηρίζουμε, επίσης, τη διατήρηση της αναλογίας 1 προς 5 στις προσλήψεις και αποχωρήσεις του προσωπικού, ώστε να είναι δυνατή η ενίσχυση των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων και η προσέλκυση ικανών στελεχών στον δημόσιο τομέα. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια δημόσια διοίκηση με τις ίδιες δομικές αδυναμίες, αλλά με οικονομικά εξαθλιωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως κίνητρο για να κάνουν την εργασία τους περισσότερο παραγωγική και αποδοτική.
  7. Χρειαζόμαστε καλές πρακτικές, ως προς τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τόσο για την επαφή του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών του κράτους.
  8. Και βέβαια κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να συμβαδίσει με τη ριζική αναβάθμιση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας. Με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για την αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας: προβλημάτων που εκτρέφουν τη γραφειοκρατία, δημιουργούν τεράστια εμπόδια στην απονομή της δικαιοσύνης, στην επιχειρηματικότητα, στην ανάπτυξη.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ

Εν συνεχεία, ο κ. Μίχαλος ανέφερε; "Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις: θέσπιση ανώτατων ετήσιων ορίων παραγωγής νομοθεσίας ανά υπουργείο, μείωση του ρυθμιστικού όγκου με στοχευμένη κωδικοποίηση, έλεγχο νομοσχεδίων από το ΣτΕ πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή, ενοποίηση συνοδευτικών εκθέσεων των νομοσχεδίων, εξορθολογισμό και έλεγχο των υπουργικών και βουλευτικών προσθηκών και τροπολογιών. Και βέβαια, θεωρούμε απαραίτητο κάθε νέα νομοθεσία και ρύθμιση να συνοδεύεται από συγκεκριμένο πλάνο εφαρμογής, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των απαραίτητων διοικητικών πράξεων.

Το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του δημοσίου τομέα, πάνω σε αυτούς τους άξονες, μέσα από τη συγκέντρωση χρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Στοιχείων που θα πρέπει, ωστόσο, να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την προώθηση τεκμηριωμένων, στοχευμένων, αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων". 

Πολιτική βούληση

"Αυτό που κυρίως απαιτείται για την πραγματική αναβάθμιση του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, είναι η πολιτική βούληση. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να είναι διατεθειμένο να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Να αντιληφθεί το πρόβλημα διαφορετικά, να τολμήσει να αλλάξει κατεστημένα αξιακά πλαίσια. Εξίσου απαραίτητη, όμως, είναι η συνέχεια. Γιατί αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι διαδοχικές κυβερνήσεις να παγώνουν ή ακόμη και να ανατρέπουν τις επιλογές των προηγούμενων. Η συναίνεση, η συνέπεια και η συνέχεια είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για την προώθηση, την εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς, πολύ δε περισσότερο στη λειτουργία της διοίκησης. Η μεγάλη πρόκληση που αφορά όλους μας, είναι να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας ένα σύγχρονο, λειτουργικό δημόσιο τομέα, ο οποίος θα υπηρετεί το στόχο για ανάπτυξη, συλλογική πρόοδο και ευημερία. Ένα δημόσιο τομέα, που θα στηρίζεται σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κράτος και πολίτες", κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.