Οικονομία

Μίχαλος: Απίστευτες αιτιάσεις τραπεζών για να αποκλείσουν επιχειρήσεις από τη χρηματοδότηση


Στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των παραγόντων και των φορέων της αγοράς, καταβάλλοντας -ο καθένας από την πλευρά του- την απαραίτητη προσπάθεια.Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος στη γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ.

Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ως τώρα η κυβέρνηση -όπως η επιδότηση του μισθολογικού και η μείωση του φορολογικού κόστους, αλλά και η επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης- είναι θετικά, είπε ο πρόεδρος και πρόσθεσε: «Όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων: στη διάρκεια των περασμένων μηνών, έγινε μια σημαντική προσπάθεια από το υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα. Μια προσπάθεια την οποία ως Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίξαμε. Αυτή η προσπάθεια πρέπει τώρα να συνεχιστεί, με ακόμη πιο γενναίες και στοχευμένες παρεμβάσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό που χρειάζεται η αγορά, είναι κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα όπως είναι η υγεία, η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, η πράσινη ενέργεια, η καινοτομία και η τεχνολογία, κ.ά.

Τράπεζες

Σχετικά με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, μέσω της χορήγησης δανείων κίνησης σε όλες όσες το έχουν ανάγκη, ο κ. Μίχαλος τόνισε: «Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων και επιδοτήσεων από το κράτος, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις, με κύρια εργαλεία αυτής της προσπάθειας τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, μόνο ως ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώνουμε, οι τράπεζες οι οποίες κλήθηκαν να υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις, όχι μόνο δεν έχουν τη βούληση να συνδράμουν ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια, αλλά αντίθετα δημιουργούν σημαντικά προσκόμματα και άλλα προβλήματα στις ενδιαφερόμενες για χρηματοδότηση -μέσω των εργαλείων αυτών- επιχειρήσεις. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, απ' ό,τι φαίνεται, δεν άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έλαβε τη μεγάλη στήριξη του ελληνικού λαού. Όπως διαπιστώνουμε, οι τράπεζες αποκλείουν από τη διαδικασία πολλές υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, διότι αφενός ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς των σχετικών προγραμμάτων κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους, έχοντας ως μόνο γνώμονα την αύξηση των κερδών τους και την εξυπηρέτηση της μόνιμης πελατείας τους και αφετέρου θέτουν διάφορα αδιαφανή "τραπεζικά" κριτήρια κατά την εξέταση των αιτήσεων δανειοδότησης. Υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητης απόρριψης αιτήσεων, παρά το γεγονός ότι περιλάμβαναν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, [οι επιχειρήσεις] δεν είχαν οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα και διέθεταν ακόμα και τις σχετικές εγγυήσεις».

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, συνέχισε ο πρόεδρος, και η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας από τη συμπεριφορά των τραπεζών, δυστυχώς έχει συνέπειες και για την ίδια την κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί το αναπόφευκτο πια κλείσιμο επιχειρήσεων και τη «ναρκοθέτηση» της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, όπως είπε ο κ. Μίχαλος, έχει κληθεί η κυβέρνηση να παρέμβει για την άμεση αλλαγή της απαράδεκτης αυτής τακτικής των τραπεζών μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ορίων και πλαισίων λειτουργίας τους, προκειμένου η ειλικρινής βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατικά και ιδιοτελή προσκόμματα, να υλοποιηθεί στην πράξη.

«Τα σαθρά επιχειρήματα και οι απίστευτες αιτιάσεις που επικαλούνται οι τράπεζες για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκλείψουν άμεσα» όπως υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://daneia.acci.gr όλες οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις που θεωρούν ότι δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη και κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων για την έγκριση ή την εκταμίευση χρηματοδότησης προκειμένου η κάθε περίπτωση ξεχωριστά να αναδεικνύεται και να επιλύεται με τον καλύτερο τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι συνδεδεμένη με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ακόμη, ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι η επιμελητηριακή κοινότητα έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς την κυβέρνηση για την μετατροπή της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ένα νέο κρατικό πόλο στην τραπεζική αγορά που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα αξιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των κοινοτικών πόρων που θα δοθούν στην ελληνική οικονομία για την επανεκκίνηση και τον παραγωγικό της μετασχηματισμό.

Παραγωγικό μοντέλο

Επίσης, εξίσου απαραίτητη για την επανεκκίνηση της οικονομίας εκτιμάται ότι είναι η επιτάχυνση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Πέρα από τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης, κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί άμεσα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. «Να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα -και βεβαίως να αξιοποιηθούν διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία- ώστε να ενισχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας» είπε ο πρόεδρος.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ο ίδιος ότι η επιμελητηριακή κοινότητα έχει ήδη καταθέσει την πρότασή της, για την ανάγκη κατάρτισης ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με τρεις βασικούς πυλώνες.

  1. Στήριξη των επιχειρήσεων και της εργασίας.
  2. Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.
  3. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία.

Όπως σημείωσε, «πρέπει να αναβαθμίσουμε ποιοτικά και να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας, με την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών, όπως ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων. Να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, να επενδύσουμε αποτελεσματικότερα στο γεωργικό τομέα και στην αγροτική μεταποίηση και να ενθαρρύνουμε με κατάλληλα κίνητρα την επιχειρηματική μεγέθυνση, για τη δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης».

Τέλος, οι επιχειρηματίες ζητούν να προχωρήσει ακόμη ταχύτερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις