Χρηστικά

Μισθωτοί με μπλοκάκια: Κερδισμένοι - χαμένοι από τον συμψηφισμό εισφορών


Ο ΕΦΚΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία συμψηφισμού των εισφορών του 2017, για περίπου 250.000 μισθωτούς με μπλοκάκια. Από την εκκαθάριση των περυσινών εισφορών και την μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόστηκε, προκύπτουν «ζημιωμένοι» και ευνοημένοι ασφαλισμένοι.

Αρχικώς, ο συμψηφισμός έγινε μεταξύ εισφορών που καταβλήθηκαν το 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 και επακολούθως βάση των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν το 2017 με βάση το εισόδημα του 2016.

Ζημιωμένοι και κερδισμένοι

Η πρώτη κατηγορία, αυτή των «ζημιωμένων», περιλαμβάνει τους ασφαλισμένους (μισθωτοί που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα-μπλοκάκι) στους οποίους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο από τη διενεργηθείσα εκκαθάριση. 

Πρόκειται για μισθωτούς με μπλοκάκια που εμφάνισαν αύξηση κερδών στη φορολογική δήλωση του 2016 σε σχέση μ’ αυτή του 2015. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά τις επιπλέον εισφορές που αντιστοιχούν στα ποσά και το «ραβασάκι» από τον ΕΝΦΙΑ-που θα τους καλεί να πληρώσουν την διαφορά- θα έρθει την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο.

Οι ευνοημένοι ασφαλισμένοι από τον συμψηφισμό είναι όσοι εμφάνισαν μείωση κερδών στο δηλωτέο εισόδημα του 2016, σε σχέση με το 2015. Αυτοί δικαιούνται επιστροφή εισφορών, υπό την εξής αυστηρή προϋπόθεση: ότι θα έχουν καταβάλει κανονικά τις υποχρεώσεις τους μέσα στο 2017.

Στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους θα αποσταλούν πιστωτικά ειδοποιητήρια, όπου θα πιστοποιείται το ακριβές ποσό που προκύπτει ως διαφορά από τον συμψηφισμό και πρέπει να πιστοποιηθεί στο λογαριασμό τους.

Και στις δύο περιπτώσεις, των χρεωστικών και πιστωτικών ειδοποιητηρίων, η ανάρτηση θα γίνει το αργότερο μέχρι το Σάββατο. Στην περίπτωση των χρεωστικών, ο ΕΦΚΑ θα προβλέπει την πληρωμή των ποσών με δόσεις, ενώ για τα πιστωτικά ειδοποιητήρια θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο να παραμείνει στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό και να συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές. 

Αντιμέτωποι με διπλό χαράτσι

Όπως, επίσης, ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, έως την Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν οι τρέχουσες εισφορών όλων των μη μισθωτών για το μήνα Οκτώβριο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι με χρεωστικό υπόλοιπο που προέκυψε από τον συμψηφισμό, θα κληθούν να πληρώσουν δύο «χαράτσια» εντός των επόμενων ημερών.
 

Διαβάστε επίσης