Αγορές

Μινωικές: αίτημα για διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ


Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοίνωσε ότι, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 1ης Νοεμβρίου 2018, ελήφθη απόφαση για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το αίτημα για τη διακοπή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Νοεμβρίου 2018.

Διαβάστε επίσης