Επιχειρήσεις

Μικρή κάμψη πωλήσεων-κερδών του ομίλου ElvalHalcor


Η ύφεση που προκάλεσε η πανδημία και η συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ElvalHalcor στο πρώτο φετινό εξάμηνο. Παρά την αύξηση της ζήτησης που σημειώθηκε στις αρχές του έτους, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου μειώθηκαν στο εξάμηνο κατά 7,6% σε αξία και 5,8% σε όγκο, ενώ τα κέρδη περιορίστηκαν.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της θυγατρικής της "Βιοχάλκο" ανήλθε σε 998,8 εκ. ευρώ έναντι 1.081 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα περιθώρια κέρδους επηρεάστηκαν από την κάμψη  των πωλήσεων και από την πτώση  των τιμών σε βασικές αγορές. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρίας, ανήλθαν σε 66,1 εκ. ευρώ έναντι 78,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο..

Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκ. ευρώ (έναντι 70,1 εκ. ευρώ πέρυσι), επηρεαζόμενα και από λογιστικές ζημίες αποτίμησης των αποθεμάτων μετάλλων.

Τα εξαμηνιαία κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται τελικά σε 7,8 εκ. ευρώ, έναντι 19,9 εκ. ευρώ πέρυσι

Κερδοφόρος ο κλάδος αλουμινίου

Στον κλάδο αλουμινίου ο  κύκλος εργασιών ανήλθε σε 476 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,3%.

Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων και αγορών.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 9,9 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Οι επιδόσεις του κλάδου θα βελτιωθούν με την λειτουργία της νέας μονάδας τετραπλού θερμού ελάστρου. Η σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή τελικών προϊόντων με συμπληρωματικές επενδύσεις.

Η δυναμική του κλάδου χαλκού

Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%. Αντίθετα οι μέσες τιμές του χαλκού είχαν σημαντική μείωση κατά 8,6% με αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 523 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 4%.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε ζημία 1 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 6,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος χαλκού της  ElvalHalcor συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε τομείς όπως της έλασης χαλκού και κραμάτων καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι έχει αναπτύξει μεγάλη γκάμα προϊόντων που διοχετεύονται σε πολλές αγορές και εντός και εκτός Ευρώπη