Τράπεζες

Μικρή αύξηση δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από το Eυρωσύστημα


Κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από το Eυρωσύστημα τον Ιούνιο.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος ο δανεισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 8,6 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου έναντι 8,06 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν απεξαρτηθεί από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) από τον περασμένο Μάρτιο.

Η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών σε συνδυασμό με την επιστροφή των καταθέσεων καθιστούν ευχερέστερη την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, όπως άλλωστε έχει εισηγηθεί και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Υπενθυμίζεται ότι σε συσωρευτική βάση, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2018, αφού αυξήθηκαν κατά 5,7 δισ. ευρώ το 2017.

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε σημειωθεί εισροή καταθέσεων ιδιωτικού τομέα ύψους 4,4 δισ. ευρώ το 2016. Αντίθετα το 2015 είχαν παρατηρηθεί εκροές ύψους 3 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ το 2014. Το 2013 είχαμε εισροές ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ εκροές ύψους 13 δισ. ευρώ είχαν παρατηρηθεί το 2012. Βέβαια οι σημαντικότερες εκροές ύψους 35 δισ. ευρώ είχαν καταγραφεί το 2011 και το 2010, χρονιά κατά την οποία οι καταθέσεις είχαν μειωθεί κατά 28 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης