Επιχειρήσεις

MIG: Καθαρά κέρδη 104 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο


Τα € 3,8 εκατ.άγγιξε ο τζίρος της MIG  έναντι € 3,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καταγράφοντας άνοδο 6,1%.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

* Κέρδη μετά από φόρους €104,2 εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο έναντι ζημιών € 36,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2022 λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην ATTICA.

* Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής € 122,7 εκ. έναντι € 10,8 εκ. την 31/12/2022.

* Μηδενικός τραπεζικός δανεισμός σε επίπεδο Εταιρείας.

* Ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία ύψους € 13,3 εκ.

* Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 3,8 εκ. έναντι € 3,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

* Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζημίες € 243 χιλ. έναντι κερδών € 53 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

* Η θυγατρική RKB παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 8,6%, αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 25% και βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες.

* H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της RKB έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει στην καταβολή προς τη MΙG ποσού € 4,4 εκ. στα πλαίσια μερικής αποπληρωμής της απαίτησης που διατηρεί η MΙG έναντι της RKB.

* Μετά την πρόσφατη Δημόσια Πρόταση η Τράπεζα Πειραιώς μέτοχος με ποσοστό 87,8%.

* Ολοκληρώθηκε η σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) καθώς επίσης η μετονομασία της Εταιρείας σε MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες MIG ΜΙΓ