Επιχειρήσεις

MIG: Δεν έχουν γίνει αποδεκτές οι προτάσεις για την Αttica


Απαντήσεις σε δημοσιεύματα σχετικά με την διάθεση της συμμετοχής της στην "ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", δίνει η MARFIN INVESTMENT GROUP, σημειώνοντας ότι εξετάζει διάφορες εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση ή και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω και της πώλησης μετοχικών συμμετοχών της σε επενδυτές που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει η εταιρία, έχει γίνει κατά καιρούς παραλήπτης διαφόρων προσφορών ή προτάσεων, τις οποίες δεν έχει αποδεχθεί.

Παράλληλα, σημειώνεται πως "η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία σύμφωνα με την πολιτική της δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και καλεί το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας".