Αγορές

Επεσε στο 0,46% το επιτόκιο εξάμηνων εντόκων γραμματίων


Ενώ στην αγορά ελληνικών ομολόγων εκδηλώνονται πιέσεις και οι αποδόσεις ανακάμπτουν, η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων  γραμματίων είχε ιδιαίτερα θετική έκβαση, καθώς το επιτόκιο (απόδοση) υποχώρησε ακόμη πιό χαμηλά: Διαμορφώθηκε σε 0,46%, από 0,58% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Απριλίου.

Στη δημοπρασία διατέθηκαν τίτλοι συνολικής αξίας 875 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβλήθησαν προσφορές 1,375 δισ. ευρώ, οι οποίες υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,57 φορές.

Ο ΟΔΔΗΧ αποδέχθηκε και μη ανταγωνιστικές προσφορές για επιπλέον τίτλους αξίας 262,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ετσι άντλησε συνολικά 1,137 δισ. ευρώ για λογαριασμό  του Δημοσίου, με μειωμένο κόστος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό,  έως την Πέμπτη μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές για τίτλους αξίας 30% επί του δημοπρατηθέντος ποσού.

Διαβάστε επίσης