Διεθνή

Metro AG: Υποχώρησαν 13% τα καθαρά κέρδη


Υποχώρησαν κατά 13% τα καθαρά κέρδη της Metro AG στο α΄ τρίμηνο χρήσης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 202 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 232 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν στα 335 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,9%. Τα EBITDA υποχώρησαν 6,4%, στα 472 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο η εταιρεία ανακοίνωσε τα στοιχεία για τις πωλήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8 δισ. ευρώ, χαμηλότερα 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 2,3%.

Ο πρόεδρος Olaf Koch τόνισε ότι τα κέρδη και οι πωλήσεις της Metro είναι αντίστοιχες των εκτιμήσεων, και επιβεβαίωσε τις προοπτικές της εταιρείας για τη χρήση 2018/2019.

Διαβάστε επίσης