Τράπεζες

Μετοχές της Eurobank απέκτησε θυγατρική εταιρεία της Fairfax


Μετοχές της Eurobank αγόρασε η θυγατρική εταιρεία της Fairfax, όπως γνωστοποίησε η Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, η Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ενημερώνει, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, πως σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τη Fairfax, ότι η θυγατρική εταιρεία της Fairfax «Odyssey Reinsurance Company», αγόρασε τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank: 

1