Κοινωνική Ευθύνη

MetLife: Ενέργειες για άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές


Σε μια σειρά από ενέργειες για άμεση στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές έχει προχωρήσει ήδη η MetLife.

Αποκλειστική γραμμή επικοινωνίας

Η MetLife έχει διαθέσει την τηλεφωνική γραμμή  210 87 87 500, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων  της, αλλά και των εργαζομένων και συνεργατών της, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας των πυρκαγιών. 

Άμεση οικονομική βοήθεια 

Η εταιρία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους των περιοχών, ώστε να παράσχει οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαμονής, σίτισης και νοσοκομειακής φροντίδας των πυρόπληκτων, σε συνεργασία με το δίκτυο των κλινικών και νοσοκομείων της. 

Σύσταση ομάδας εθελοντών

Ομάδα εθελοντών εργαζομένων της και των οικογενειών τους έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή, για να συμμετάσχουν στην πυρόσβεση αλλά και για να βοηθήσουν στην ανακούφιση των πληγέντων, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους Δήμους. 

Συγκρότηση έκτακτης ομάδας διαχείρισης

Η εταιρία έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα διαχείρισης της τρέχουσας έκτακτης κατάστασης, για τον αποτελεσματικό συντονισμό των σχετικών ενεργειών. 

Κινητοποίηση του MetLife Foundation

Τέλος, βρίσκεται ήδη σε επαφή με το MetLife Foundation, προκειμένου να αξιοποιηθεί, μέσα από περαιτέρω ενέργειες, η διεθνής εμπειρία της MetLife στην ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. 

Διαβάστε επίσης