Χρηστικά

Μέρισμα σε ελάχιστους, «μποναμάς» στις επιχειρήσεις!


Ανοίγει τα μεσάνυχτα η εφαρμογή για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε ελάχιστα νοικοκυριά, αφήνοντας έξω 1,4 εκατ. πρώην δικαιούχους

Ανοίγει τα μεσάνυχτα η εφαρμογή για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος φέτος σε ελάχιστα νοικοκυριά, αφήνοντας έξω 1,4 εκατ. πρώην δικαιούχους, ενώ στις επόμενες μέρες καταβάλλεται και ο «μποναμάς» στις επιχειρήσεις.

Το συνολικό ύψος του «κοινωνικού μερίσματος» φέτος, περιορίστηκε σε μόλις 175 εκατ. ευρώ και σε περίπου 253.000 δικαιούχους, επειδή η κυβέρνηση επέλεξε να επιστρέψει πρόωρα φόρο εισοδήματος στις επιχειρήσεις, ύψους 138 εκατ. ευρώ.

«Φαγώθηκε» έτσι ένα σημαντικό μέρος του ποσού, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα και να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων.

Ενώ φέτος ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων του μερίσματος ύψους 700 ευρώ καθορίστηκε σε 252.845, τον Δεκέμβριο του 2018, το κοινωνικό μέρισμα που ήταν ύψους 200-1.200 ευρώ, καταβλήθηκε σε 1.659.452 δικαιούχους-νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 3.708.719 ωφελούμενους.

Το κοινωνικό μέρισμα θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ μέχρι τότε θα επιστραφεί και στις επιχειρήσεις ο φόρος εισοδήματος, λόγω της μείωσης της προκαταβολής από το 100% στο 95%.

Ενώ οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια και ο φόρος θα επιστραφεί αυτόματα από το taxisnet, οι 252.845 δικαιούχοι του μερίσματος θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα ανοίξει μέχρι αύριο το πρωί.

Πρόκειται για τον ιστοχώρρο της ΗΔΙΚΑ, https://www.koinonikomerisma.gr/  όπου οι ενδιαφερόμενοι, θα εισέρχονται με τα στοιχεία τους και θα διαπιστώνουν εάν είναι δικαιούχοι.

merisma

Τα κριτήρια

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση δικαιούχοι είσπραξης του «κοινωνικού μερίσματος» των 700 ευρώ θα είναι οι ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

  • Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.
  • Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.
  • Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σε αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.
  • Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ).
  • Όπου υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο αναμένεται κάποιοι εν δυνάμει δικαιούχοι να χάσουν το μέρισμα λόγω τεκμηρίων. Συγκεκριμένα στην απόφαση για το μέρισμα διευκρινίζεται ότι ως φορολογητέο εισόδημα θα υπολογίζεται το τεκμαρτό αν είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Ο «κόφτης» των τεκμηρίων

Η απόφαση προβλέπει και «κόφτες», που αφορά στα τεκμήρια και στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των δικαιούχων, λαμβάνεται υπόψη το «συνολικό φορολογητέο εισόδημα», που σημαίνει ότι αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό και εφόσον υπερβαίνει το εισοδηματικό όριο, τότε ο δικαιούχος, μένει εκτός.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του υποψήφιου δικαιούχου, αλλά το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας.

Άλλες προϋποθέσεις

Ταυτόχρονα η απόφαση προβλέπει και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα δικαιούχα νοικοκυριά, όπως είναι:

  • Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους ή το ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη. Το γεγονός αυτό θα επαληθεύεται με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά την τελευταία επταετία.
  • Και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
  • Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.
  • Για την καταβολή του μερίσματος θα λαμβάνονται υπόψη, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, τα στοιχεία των εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως αυτά αποτυπώνονται στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στο έτος 2018 και έχουν υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.
  • Σε ότι αφορά στους ανέργους, αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι όσοι ήταν άνεργοι μέχρι 12 μήνες, κατά την 30ή Νοεμβρίου 2019. Επίσης «μακροχρόνια άνεργος» θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, κατά την 30/11/2019.

Ο «μποναμάς» στις επιχειρήσεις 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί η μείωση της προκαταβολής του φόρου στις επιχειρήσεις.
Φέτος οι επιχειρήσεις πλήρωσαν προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2019, με βάση τον συντελεστή 29%. Επειδή όμως ο συντελεστής φόρου μειώθηκε για τη χρήση 2019, στο 24%, η διαφορά των 5 μονάδων, αντί να συμψηφιστεί το 2020,  αποφασίστηκε να επιστραφεί φέτος, από το υπερπλεόνασμα.
Έτσι, το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 138 εκατ. ευρώ, το οποίο αφαιρείται από το υπερπλεόνασμα το οποίο θα διατίθετο για κοινωνικές δράσεις.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα