Επιχειρήσεις

Μειώθηκαν κατά 50,7% τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ


Στο ήμισυ των αντίστοιχων περυσινών ανήλθαν τα καθαρά κέρδη α' τριμήνου της ΕΧΑΕ, τα οποί μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,58 εκ. (έναντι €1,18 εκ. το α' τρίμηνο του 2018), παρουσιάζοντας μείωση 50,7%.

Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται σε €0,013 έναντι €0,016 το α' τρίμηνο του 2018. Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,010 έναντι EUR0,020 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το α' τρίμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €6,1 εκ. έναντι €7,1 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 μειωμένος κατά 14%.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το α' τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 2% σε €3,8 εκ., έναντι €3,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για το α' τρίμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €46,0 εκ. έναντι €72,0 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 36,2%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2018 (€48,6 δις έναντι €56,4 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.03.2019 στις 721,4 μονάδες, μειωμένος κατά 7,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α' τριμήνου του 2018 (780,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 23,2% το α' τρίμηνο 2019 από 26,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 27,3 εκ. μετοχές έναντι 50,3 εκ. μετοχών (μείωση 45,8%).

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 34,5% (40,1 χιλ. έναντι 61,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν μικρότερη μείωση λόγω της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.