Τράπεζες

Μείωσαν δραστικά το κόστος οι τράπεζες με εθελούσιες - κλείσιμο καταστημάτων


Συνεχίστηκε και το 2020 η συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, πολύ καλύτερη εικόνα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Πολύ πιο αποτελεσματικές από τις ευρωπαϊκές τράπεζες έγιναν οι ελληνικές μέσα στη χρονιά της πανδημίας, καθώς συνέχισαν τη μείωση προσωπικού και καταστημάτων ενώ, παράλληλα, αύξησαν σημαντικά τα λειτουργικά τους έσοδα.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι ο δείκτης αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή η σχέση των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα, μειώθηκε εντυπωσιακά το 2020 και έπεσε ακόμη χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ειδικότερα, η σχέση εξόδων προς έσοδα έπεσε από 52,1% το 2019 σε 43,6% το 2020, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες θυμίζουν... φτωχό συγγενή, με το δείκτη αποτελεσματικότητας να διαμορφώνεται, με βάση στοιχεία 9μήνου, στο 62,1%.

Οι βασικοί δείκτες των τραπεζών σε Ελλάδα και Ε.Ε.

deiktes_trapezes

Το νέο άλμα αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών οφείλεται, από τη μια πλευρά, στη συνέχιση των περικοπών προσωπικού και στο κλείσιμο καταστημάτων, που συμπιέζουν τα λειτουργικά έξοδα. Το 2020, οι δαπάνες προσωπικού, παρότι έχουν ήδη μειωθεί δραματικά τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκαν κατά 4% επιπλέον, στα 2,127 δισ.

Ρεκόρ απομακρύνσεων το 2020

Όπως έχει γράψει το «Σin», το προσωπικό των τραπεζών του 2020, συνολικά μειώθηκε κατά 12,2%, ενώ χάθηκαν συνολικά 4.613 θέσεις εργασίας! 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, επιβεβαίωσαν ότι το 2020, εν μέσω πανδημίας, έφυγαν σε ετήσια βάση οι περισσότεροι τραπεζοϋπάλληλοι (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία) της τελευταίας πενταετίας. Η χρονιά συγκαταλέγεται και στις χειρότερες για την απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο από το ξέσπασμα της βαθιάς οικονομικής κρίσης το 2010. 

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού των τραπεζών (συστημικών και μη) έπεσε στα τέλη του 2020 σε 33.121, από 37.734 που ήταν στα τέλη του 2019. Άρα, μέσα σε ένα χρόνο είδαν την έξοδο 4.613 τραπεζοϋπάλληλοι (ποσοστιαία μείωση 12,2%). Μετά τις νέες απομακρύνσεις, του 2020, το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων περιορίστηκε περίπου στο μισό του 2009, που ανέρχονταν σε 65.682.

Πάλι ζημιές λόγω πανδημίας

Η μεγαλύτερη βελτίωση, όμως, στο δείκτη αποτελεσματικότητας προήλθε από την αύξηση των λειτουργικών εσόδων, που ενισχύθηκαν κατά 17,2% το 2020 και ξεπέρασαν τα 9,6 δισ. ευρώ το 2020. Όμως, σε μεγάλο βαθμό αυτή η αύξηση προήλθε από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, κυρίως δηλαδή από τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, τριπλασιάσθηκαν το 2020 και ανήλθαν σε 2,342 δισ. ευρώ.

Πάντως, παρά τη βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας, η πανδημία βύθισε το 2020 τις τράπεζες ξανά σε ζημιές. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, «οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν το 2020 υψηλές ζημιές μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 2.057 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 203 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως εξαιτίας του σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων χρήσεως για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, το 2020 σχηματίστηκαν προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2019. Από αυτές, 1 δισ. ευρώ αντανακλά την ενσωμάτωση των δυσμενέστερων μακροοικονομικών προβλέψεων εξαιτίας της πανδημίας στα υποδείγματα των τραπεζών για τον υπολογισμό ζημιών απομείωσης, 1,5 δισ. ευρώ σχετίζεται με την πώληση μεγάλου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ από μια σημαντική τράπεζα αξιοποιώντας το Σχήμα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού και 3,1 δισ. ευρώ αποτελούν γενικές και ειδικές προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Η παραπάνω αρνητική επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των λειτουργικών εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στον τριπλασιασμό των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και, ειδικότερα, από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων των τραπεζών, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα».

Τα οικονομικά αποτελέσματα 2020 των ελληνικών τραπεζών

banks2020

 

Διαβάστε επίσης