Οικονομία

Μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ΕΕ


Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επιβεβαιώνει σήμερα ότι τα επίπεδα τους συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους στα προ κρίσης επίπεδα. Το ποσοστό των "κόκκινων" δανείων στις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2014 σε 3,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2018 και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Με βάση τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Δεκεμβρίου του 2018, η έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ στις 14 Ιουνίου, ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η αντιμετώπιση των εναπομενόντων αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να καταστεί ο τραπεζικός τομέας ακόμη πιο ισχυρός. Σήμερα οι τράπεζές μας είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν οικονομικούς κλυδωνισμούς. Πρόσφατα καταλήξαμε σε συμφωνία επί ενός στιβαρότερου πλαισίου για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών. Δεδομένης της προόδου αυτής όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, καλώ τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ να προχωρήσουν περαιτέρω με άλλα μέτρα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.»

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Κομισιόν καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να οριστικοποιήσουν τις αλλαγές στη Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Παρά τις σαφείς βελτιώσεις, τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη και χρήζουν συνεχούς προσοχής. Η σημερινή ανακοίνωση καλεί τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν τις εργασίες σχετικά με τις εκκρεμείς προτάσεις για τη συμπλήρωση της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προς την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των υψηλών αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με τα μέτρα τα οποία πρότεινε όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη δανείων και αφερεγγυότητας και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αφερεγγυότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.