Οικονομία

Μειώνονται οι οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ κρατών μελών


Τα κράτη μέλη της ΕΕ σημειώνουν πρόοδο στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στις οικονομίες τους. Έχουν επίσης πραγματοποιήσει πρόοδο στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, αν και σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τη χώρα και τον τομέα πολιτικής.
 
Οι προσπάθειες αυτές είναι βασικές για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και την προώθηση της σύγκλισης. Επίσης, αντανακλούν τις προτεραιότητες του φετινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: επανεκκίνηση των επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι σε 18 κράτη μέλη ήταν απαραίτητη η διενέργεια εμπεριστατωμένων ανασκοπήσεων ώστε να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και, στην περίπτωση αυτή, να αξιολογηθεί η σοβαρότητά τους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έξι από τις εν λόγω χώρες δεν αντιμετωπίζουν ανισορροπίες στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Δώδεκα χώρες αντιμετωπίζουν είτε ανισορροπίες είτε υπερβολικές ανισορροπίες.

Στο εξής, όλα τα κράτη μέλη που διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες θα τίθενται υπό ειδική παρακολούθηση, ανάλογα με τον βαθμό και τη φύση των ανισορροπιών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εποπτεία των μέτρων πολιτικής των κρατών μελών, μέσω εντατικοποιημένου διαλόγου με τις εθνικές αρχές, αποστολών και εκθέσεων προόδου. Το διάγραμμα στο παράρτημα κατωτέρω παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση από το 2016.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες.

Η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία και η Σλοβενία διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες.

Η Αυστρία και η Εσθονία, για τις οποίες εκπονήθηκαν εμπεριστατωμένες ανασκοπήσεις για πρώτη φορά εφέτος, θεωρούνται ότι δεν αντιμετωπίζουν ανισορροπίες. Το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώνεται ότι δεν εμφανίζουν ανισορροπίες.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις